Partnerzy

Jak prawidłowo jeździć po rondzie?

Jak prawidłowo jeździć po rondzie?

Wielu nie wiem lub nie chce wiedzieć jak prawidÅ‚owo pokonać skrzyżowanie o ruchu okrężnym czyli tak zwane rondo. Przyjrzyjmy siÄ™ najpopularniejszej w Polsce odmianie takiego skrzyżowania. Otóż w przypadku najpopularniejszego ronda mamy do czynienie z sytuacjÄ… gdzie pierwszeÅ„stwo ma znajdujÄ…cy siÄ™ na rondzie. Zwykle też nie ma sygnalizacji Å›wietlnej, rondo jest 2 pasmowe, dojazdy i zjazdy z ronda stanowiÄ… 2 pasmowe jezdnie. W takim wypadku dojeżdżajÄ…c  do ronda należy przygotować siÄ™ do ustÄ…pienia pierwszeÅ„stwa. JeÅ›li kierujÄ…cy ma zamiar na rondzie skrÄ™cić w prawo powinien zająć prawy pas.

Swój zamiar może także zasygnalizować prawym kierunkowskazem dojeżdżajÄ…c  jeszcze do skrzyżowania. JeÅ›li kierujÄ…cy ma zamiar pojechać na skrzyżowaniu na wprost to także powinien skorzystać z pasa prawego. Na rondo wjechać należy bez wÅ‚Ä…czonego kierunkowskazu, ale zjeżdżajÄ…c z ronda należy bezwzglÄ™dnie wÅ‚Ä…czyć prawy kierunkowskaz. Zamiar skrÄ™tu nie musi być sygnalizowany przy wjeżdżaniu na rondo. KierujÄ…cy wjechać powinien na lewy pas. Tuż przed zjazdem zmienia go na prawy po czym zjeżdża z ronda z kierunkiem. Podobnie wyglÄ…da zawracanie na rondzie.       

Podobne artykuły

Leki ziołowe rodem z Chin
SpecjaliÅ›ci od lekarstw naturalnych, jakie aprobuje medycyna chiÅ„ska przekonujÄ…, że jeÅ›li nie ma bezpoÅ›redniego zagrożenia życia to nie ma potrzeby siÄ™gania po specyfiki, które z naszym organizmie pozostawiajÄ… wiele niedobrych Å›ladów. Z...
Agroturystyka w Polsce
Agroturystyka ze wzglÄ™du na atrakcyjność jest coraz popularniejszÄ… forma wypoczynku. Agroturystyka jest również coraz ważniejszym źródÅ‚em dochodów, jakie obszary wiejskie mogÄ… pozyskać. Ta forma wypoczynku rozkwitÅ‚a w Polsce kilk...
Pielęgnacja paznokci
Chyba każdy wie, że czyste i zadbane paznokcie rÄ…k sÄ… wizytówkÄ… czÅ‚owieka. ZwÅ‚aszcza jeÅ›li wykonujemy prace biurowe czy inne zwiÄ…zane z obsÅ‚ugÄ… klienta należy mieć wymodelowane paznokcie, gdyż każdy zwraca na to uwagÄ™. Można udać siÄ™ do wykwal...
Przenieś swój biznes - relokacja maszyn gabarytowych
Spore urzÄ…dzenia potrzebujÄ… przewozu specjalnego. Zazwyczaj tego typu urzÄ…dzenia sÄ… przenoszone w częściach. DziÄ™ki takiemu podejÅ›ciu zaoszczÄ™dza siÄ™ mnóstwoczasu. Przewiezienie urzÄ…dzenia z miejsca w miejsce zazwyczaj zleca siÄ™ firmie przewoz...
Zabawki kupować będziemy poza Unią
Na przykÅ‚ad w Chinach, na Ukrainie, w Rosji bÄ™dziemy teraz kupować zabawki przez Internet, po czym równie tanie przesyÅ‚ki kurierskie dostarczÄ… nam je wprost do naszych domów w caÅ‚ej Unii Europejskiej. Wszystko z powodu Unijnej czarnej l...