Łyżwiarstwo figurowe zawiera elementy akrobatyki

Łyżwiarstwo figurowe zawiera elementy akrobatyki

Łyżwiarstwo figurowe to zimowa dyscyplina sportu, polegajÄ…ca na jeździe na Å‚yżwach oraz wykonywaniu poszczególnych elementów: skoków, piruetów, kroków, spiral oraz podnoszeÅ„. CzÄ™sto Å‚Ä…czy siÄ™ je w sekwencje i kombinacje. Jest to sport niezwykle atrakcyjny pod wzglÄ™dem wizualnym, ponieważ zawiera elementy gimnastyki artystycznej. Aby uprawiać ten sport potrzebne sÄ… duże zdolnoÅ›ci tanecznych, poczucia rytmu, dobrej gibkoÅ›ci ciaÅ‚a oraz koordynacji ruchów. Dlatego Å‚yżwiarze obowiÄ…zkowo trenujÄ… też balet i gimnastykÄ™. Zawody rozgrywane sÄ… indywidualnie lub w parach bÄ…dź w zespoÅ‚ach sÄ… to formacje.

Łyżwiarstwo figurowe należy do sportów uprawianych w okresie zimowym. Należy ono do dyscyplin zimowych igrzysk olimpijskich. Jest ono jednym najbardziej lubianych i popularnych sportów zimowych, ze wzglÄ™du na swoje walory wizualne. Łyżwiarstwem figurowym na Å›wiecie kieruje MiÄ™dzynarodowa Unia Łyżwiarska , która zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w 1892. W Polsce funkcjonuje Polski ZwiÄ…zek Łyżwiarstwa Figurowego. Wyróżniamy nastÄ™pujÄ…ce kategorie wiekowe takie jak: mÅ‚odziki, juniorzy mÅ‚odsi, juniorzy i seniorzy. Jest to sport dla każdego, trzeba mieć tylko trochÄ™ umiejÄ™tnoÅ›ci i chęć jazdy. NaukÄ™ jednak powinniÅ›my rozpocząć w jak najwczeÅ›niejszym wieku.

Podobne artykuły

Wyjazdy na kolonie
Wakacje to czÄ™sto czas, w którym dzieci i rodzice po raz pierwszy rozstajÄ… siÄ™ na dÅ‚uższy czas. Nieraz jest to zwiÄ…zane z wyjazdem pociech do dziadków, wujostwa, dalszej czy bliższej rodziny. Czasami to rodzice, po kilku latach wsp&oacu...
Przyjęcie koktajlowe
Trendy panujÄ…ce w modzie nakazujÄ… nam pewne reguÅ‚y odnoÅ›nie sposobu ubierania siÄ™ na różne okazje. Inaczej ubierzemy siÄ™, wybierajÄ…c siÄ™ na wycieczkÄ™ ze znajomymi za miasto czy wybierajÄ…c siÄ™ w góry a zupeÅ‚nie inaczej bÄ™dÄ…c zaproszonym ...
Pozycjonowanie - o czym warto pamiętać?
Rezultaty przeprowadzonych doświadczeń ujawniają, że pozycjonowanie warszawa jest to jedna z najniezwyklej wydajnych form promocji oraz reklamy w sieci. Z tej racji jeżeli firma nie ma odpowiedniego wizerunku w internecie to jest skazana na niepow...
Niebezpieczne zabawki dla dzieci
CzÄ™sto widzimy w sklepach mnóstwo różnych zabawek. Niektóre z nich sÄ… marnej jakoÅ›ci, wykonane w Chinach. Wiele z nich skÅ‚ada siÄ™ z kilku elementów, które w krótkim czasie ulegajÄ… uszkodzeniu. Drobne elementy...
Zabawki kupować będziemy poza Unią
Na przykÅ‚ad w Chinach, na Ukrainie, w Rosji bÄ™dziemy teraz kupować zabawki przez Internet, po czym równie tanie przesyÅ‚ki kurierskie dostarczÄ… nam je wprost do naszych domów w caÅ‚ej Unii Europejskiej. Wszystko z powodu Unijnej czarnej l...